neděle 29. ledna 2017

Proč topit dřevem
Proč topit dřevem

Bylo již mnohokrát popsáno a zveřejněno, proč je topení dřevem nejvýhodnější. S tímto názorem souhlasím, ale domnívám se, že je zde ještě něco navíc.
                         Člověk již od samého počátku své existence
oheň (živený dřevem) využíval. Dle potvrzených nálezů již nejméně 300.000 let. Je tedy zřejmé, že pohled na plápolající oheň lidstvo provází již velmi dlouhou dobu a to v naší mysli zcela zřejmě zanechalo nesmazatelnou stopu. Otevřený oheň si lidé od počátku brali do svých obydlí, ať už to byly jeskyně, chýše, stany a později domy.
     Proto je stále populárnější i dnes, opatřit si do svého bytu nebo domu topidlo, které nás podvědomě vrací do našeho dávnověku. Není náhodou, že moderní krbová kamna a krbové vložky jsou opatřeny zaskleným průhledem, abychom nebyli o tento vjem ochuzeni.
I samotný topný materiál - dřevo je pro většinu lidí příjemná
záležitost. Dobře vyschlé poleno, má nejen specifickou příjemnou
vůni, ale i pěknou strukturu a při poklepu se melodicky ozve.
Ostatně příslovečné "zaklepat na dřevo" pochází z období keltského osídlení Evropy. Keltové věřili že ve dřevě (stromu) sídlí božstvo a zaklepáním ho probudíme, aby ochránilo naše zájmy.

Opravdová kamna, tedy uzavřené topeniště se vyvinula v celkem nedávné době, před cca 200 lety. Vlivem průmyslové revoluce v polovině 19. století se začalo ve větší míře využívat k topení uhlí.
Tím byla naše schopnost zacházení s ohněm ze dřeva potlačena.
Až v nedávné době, od sedmdesátých let 20. století došlo v oblasti
topení dřevem ke značnému technologickému pokroku při konstruování topenišť. Dřevo na rozdíl od uhlí se spaluje s velkým množstvím plynů a to vyžaduje zcela odlišnou konstrukci spalovacích zařízení - to však je již jiná kapitola.